Rehabilitacja niemowląt

Nakło i Bydgoszcz

Rehabilitacja niemowląt ćwiczenia dla niemowlaka Nakło Bydgoszcz Uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) powoduje ograniczone możliwości rozwojowe niemowlaka. Odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja ma pomóc we wszechstronnym rozwijaniu się po to, aby malec mógł uzyskać jak największą niezależność w życiu na tyle, jak bardzo pozwala dotykająca go wada. Jest wiele metod rehabilitacji niemowląt, ale do sprawdzonych i najbardziej popularnych zaliczana jest metoda NDT-Bobath, stworzona w latach 40. XX w. przez Bertę i Karla Bobath. Jej założenia oparte zostały na wieloletnich obserwacjach. Wspomniani lekarze stwierdzili, że rozwój niemowlęcia z dysfunkcją OUN przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy. Niemowlęta, które doznały uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego, mają bowiem inne doświadczenia czuciowo-ruchowe. To wywołuje niewłaściwe odczuwanie własnego ciała, a tym samym nieprawidłowe ruchy. Na ich podstawie można rozpoznać dane zaburzenie i indywidualnie zaplanować rehabilitację niemowląt.

Ćwiczenia dla niemowlaka

W moim gabinecie, w którym pomoc mogą uzyskać mali pacjenci m.in. z Bydgoszczy i Nakła, proponuję ćwiczenia dla niemowlaka oparte właśnie na metodzie NDT-Bobath. Jej główne zasady opierają się na:

  • normalizowaniu napięcia mięśniowego,
  • hamowaniu nieprawidłowych odruchów,
  • dążeniu do kontroli postawy i wyzwalaniu ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych,
  • wykorzystywaniu zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach.

Oferowana przeze mnie rehabilitacja niemowląt prowadzona jest zawsze indywidualnie, a celem zajęć – przygotowanie niemowląt do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie potrzeb psychologicznych niemowlaka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych. Podczas wykonywania ćwiczeń z niemowlętami celem jest wyhamowywanie patologicznych wzorców i nauka tych prawidłowych. Rehabilitacja ma także regulować napięcie mięśniowe w taki sposób, aby jego dystrybucja była możliwie wzorcowa, prowadzić tak długo ruch, póki niemowlę samodzielne nie zacznie go wykonywać tak, aby był zbliżony do prawidłowego.

Podczas stosowanej przez mnie rehabilitacji niemowląt – uczone są więc prawidłowe mechanizmy kontroli postawy – reakcje równoważne i nastawcze.

Terapeutyczne ćwiczenia są zalecane szczególnie dla niemowlaka, który:

  • jest przedwcześnie urodzony,
  • ma mózgowe porażenie dziecięce,
  • cierpi na obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
  • urodził się z zespołami wad genetycznych,
  • ma przepuklinę oponowo-rdzeniową.

Biorąc pod uwagę, że metoda NDT-Bobath jest szansą na to, aby dać niemowlęciu możliwość doświadczenia normalnego ruchu i aktywnego reagowania na swoje potrzeby, warto jak najszybciej rozpocząć rehabilitację niemowlęcia. Praca nad niemowlakiem z jakąkolwiek wadą urodzeniową czy niepełnosprawnością wymaga zawsze współpracy całej grupy ludzi: lekarza, fizjoterapeuty, rodziny itd., a najważniejsza jest jego stymulacja przez całą dobę. Koncepcja NDT-Bobath jest na tyle elastyczna, że w trakcie jej stosowania możliwe jest modyfikowanie ćwiczeń dla niemowląt w zależności od potrzeb.